Välkommen till Advokatfirman Billner AB

Har du några frågor ring oss på :

Telefon: +46 8 502 565 21

Måndag till Fredag 09:00 – 17:00

0
Års erfarenhet
Utbildning:

Jur.kand. 1973 (Lunds universitet).
Kriminologexamen/fil.kand. 1974 (Lunds och Stockholms universitet).
Biträdande jurist/advokat hos Henning Sjöström, Juristhuset i Stockholm.
Tingsmeriterad vid Stockholms tingsrätt.
Erfarenhet/ Verksamhetsområden:
Invald i Sveriges advokatsamfund 1981.
Startade Advokatfirman Billner AB 1981.

Advokat Gunilla Billner besitter en bred kompetens och är verksam inom flera områden, bland annat inom familjerätt, arvsrätt, testamentsrätt, brottmål samt politisk asylrätt m.m. Hon åtar sig uppdrag som offentlig försvarsadvokat, målsägandebiträde, offentligt biträde vid äktenskapsskillnad, även som som bodelningsförrättare vid äktenskapsskillnad, samt bodelningsman vid arvskifte. För mer information se även verksamhetsområden.

Advokatfirmans verksamhetsområden är:

Familjerätt

  • Samboavtal
  • Samboseparation
  • Äktenskapsskillnad
  • Upprättande av testamenten

Arvsrätt och testamentsrätt

Arvsrätt är en samlad beteckning på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas. Arvsrätten kan fördelas med testamente, enligt den avlidnes vilja, men regleras också i lag.

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Den som upprättar ett testamente kallas testator.

Brottmål

Brottmål (uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde vid brottmålsprocessen vid domstol, Gunilla Billner åtar sig uppdrag inom alla brottmålsområden, främst grövre våldsbrott).

Asylrätt

Politisk asylrätt:
Advokatfirman ombesörjer allmän rättshjälp och är behjälplig vid ansökan om rättsskydd m.m. Vid eventuella frågor maila advokat Gunilla Billner på gunilla@billner.se (Fri rådgivning per mail).

Välkommen till Advokatfirman Billner AB.
Gunilla Billner startade Advokatfirman Billner AB 1981, och är verksam inom Stockholm, Värmdö-Gustavsberg och Göteborg.